TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE

BENEFICIARI DE SERVICII

 1. DEFINIŢII.

 

Platforma Infrastructura digitală ce aparţine Wyzr B.V şi care permite interacţiunea Prestatorilor şi Beneficiarilor de servicii stomatologice, cu scopul livrarii serviciilor medicale. In prezentul document referirea la Platformă se va asimila şi Wyzr.com, website sau site. Din  parcursul prezentului document referirea la Platforma se va asimila si urmatoarelor formulari: Noi, nostru, a/ale noastre, ai/ale noştri/noastre , nouă  
Wyzr B.V                 Prestatorul de servicii Medicale         Prestatorul serviciului de evaluare la distanta     Beneficiarul de servicii             Servicii medicale     Servicii digitale           Consultatie/Intervenţie/ procedură medicală       Investigatie imagistica                              Programare         Planul de tratament         Planul de fidelizare/mentenata                   Abonamentul Wyzr                                     Arhiva electronica         Societatea comercială, operator al Platformei, care are ca obiect interactiunea digitala prin oferirea serviciilor de promovare şi a serviciilor digitale, aşa cum sunt ele descrise în capitolul dedicat.Pe parcursul prezentului document, referirea la Wyzr B.V, afiliati si societati detinute de aceasta, se va face şi prin utilizarea următoarelor formulari: Noi, nostru, a/ale noastre, ai/ale noştri/noastre , nouă;     Furnizorul autorizat de servicii stomatologice respectiv medicul stomatolog, clinica, cabinetul, cu care noi avem incheiat un contract de promovare si mandat si care este activ pe Platforma noastra.     Furnizorul de servicii stomatologice respectiv Furnizorul autorizat de servicii stomatologice, respectiv medicul stomatolog, clinica, cabinetul care, in baza unei relatii contractuale cu noi, iti va presta serviciul de evaluare la distanta.   Cumpărătorul de servicii medicale si digitale ,persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă,căreia Platforma îi prezintă, promovează şi îi oferă suportul în alegerea si derularea serviciilor oferite;In parcursul acestui document prin utilizarea persoanei a II singular se va intelege referirea catre Beneficiarului de servicii   Serviciile stomatologice oferite de Prestatori de servicii medicale autorizati si listate pe Platforma.   Suita de servicii( non-medicale) sau beneficii, menita sa sustina livrarea cu succes a serviciilor medicale oferite de Prestatorii de servicii medicale listati pe Platforma     Orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic sau reabilitare efectuat de Prestatorul de servicii medicale; Reprezinta o serie de tehnici si metode folosite cu scopul de a obtine imagini cu caracter medical, cu utilitate medicala de diagnostic si tratament.     Stabilirea unui program (dată şi oră) de către Prestatorul de servicii medicale, în baza căruia Beneficiarul se prezintă la acesta pentru efectuarea de consultaţii/proceduri/ intervenţii medicale;   Document/angajament medical emis de Prestatorul de servicii medicale în baza căruia se acceptă, derulează, achită prestarea serviciilor medicale. Conţine lista de intervenţii/ proceduri medicale recomandate de către Prestatorul de servicii.   Pachet de servicii preplatite ce va fi asociat in mod automat tuturor planurilor de tratament finantate din surse imprumutate(plata serviciilor prin credit).Acest pachet de servicii va putea fi utilizat fie pentru acoperirea unor cheltuilei neprevazute aparute in derularea planului de tratament, fie pentru acoperirea integrala sau partiala a costurilor ulterioare pentru alte servicii medicale. Serviciile incluse in acest pachet se vor derula pe toata perioada finantarii(de pana in 5 ani).   Este convenţia prin care, în schimbul unei sume de bani si pe o        perioadă determinată, un Beneficar de servicii inregistrat pe Pltaforma va primi anumite facilităţi (ca de ex: diverse servicii, discount-uri, etc)in conditiile afisate pe Platforma si descrise in prezentele Conditii;     Totalitatea documentelor şi informaţiilor personale cu caracter medical, încărcate şi/sau completate de către Beneficiarii de servicii şi/sau Prestatorii de servicii medicale pe Platformă;    
Cont utilizator Prestator de servicii medicale           Operator date cu caracter personal       Date personale     Dreptul de a fi uitat     Consimţământul         Procesarea datelor cu caracter personal       Account/suport                                    Manager de caz         O structură in cadrul spaţiului virtual al Platformei care conţine anumite date, informaţii şi are ca scop utilizarea serviciilor oferite, ce aparţin în totalitate unei singure intrări în baza de date  şi sunt personalizate prin intermediul informaţiilor oferite de Prestatorul de servicii medicale în timpul înregistrării in Platformă;   Persoana fizică sau juridică care singură sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;   Orice informaţii care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă;   Dreptul unei persoane de a cere ca datele personale să îi fie şterse astfel încât terţele persoane să nu le mai poată urmări;   Încuviinţarea liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate din partea unei persoane, prin care aceasta îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor sale personale pentru unul sau mai multe scopuri;   Orice operaţiune efectuată asupra datelor personale cum ar fi crearea, colectarea, stocarea, vizualizarea, transportul, utilizarea, modificarea, transferul, ştergerea etc. prin mijloace automatizate sau nu.   Persoana fizică, desemnata de Platforma, responsabil de    suportul tehnic in utilizarea Platformei Persoana desemnata de Platforma care oferă asistenta, răspunsuri intrebărilor şi nelămuririlor Prestatorului de servicii medicale cât şi Beneficiarului de servicii ,în legătură cu serviciile oferite. De asemenea este şi persoana de contact pusa la dispozitie de noi pentru cazurile de disputa aparute intre Prestatorul de servicii medicale şi Beneficiarul serviciilor.        

2. DISPOZIŢII GENERALE.

Utilizarea Wyzr.com implică automat acceptul tau cu privire la prezentele Condiţii, precum şi la Politica de confidenţialitate prezentata pe Platformă.

Accesarea şi utilizarea Platformei Wyzr.com constituie acordul tau de a respecta aceste Condiţii, fapt ce dă naştere unei relaţii contractuale între tine şi noi. Acordul de utilizare produce efecte juridice între tine in calitate de Beneficiarul de servicii şi noi in calitate de promotor si furnizor de servicii digitale. Acceptarea se consideră fără rezerve.

Recomandarea noastră este citirea cu atenţie a informaţiilor prezentate şi imprimarea unei copii a acestui document, pentru situaţia în care vei dori să il consulti ulterior.

În toate cazurile, te rugam sa retii ca ne întemeiem comunicările automate pe consimţământul tau prealabil.

Pentru înregistrarea Beneficiarilor de servicii minori, în vederea accesării serviciilor medicale prin intermediul Platformei, tu in calitate de părinte/reprezentant legal/aparţinător/persoana care soliciti programarea, vei comunica datele tale de identificare.

Prezentele clauze nu se aplică paginilor de internet la care se face referire ,trimitere sau legatura în cuprinsul Platformei.

Accesand  Wyzr.com declari pe propria răspundere că ai minim 18 ani şi capacitatea deplină de exerciţiu, putând contracta în mod valabil în condiţiile menţionate.

În cazul în care nu esti de acord şi/sau nu accepti şi/sau revoci acceptul dat pentru prezentele Conditii,te rugam sa retii ca nu vei putea utiliza Wyzr.com si ai  obligaţia de a renunţa la serviciile oferite prin intermediul Platformei şi respectiv la accesarea contului tau.

Poti reveni oricând asupra deciziei tale de a fi de acord şi/sau a accepta prezentele clauze, sub forma în care acestea vor fi disponibile la acel moment.

La primirea unei notificări scrise din partea ta la adresa contact@wyzr.com, noi  vom şterge toate datele care fac referire la tine din baza noastra  de date, fără nici o obligaţie ulterioară a vreunei părţi fata de cealaltă sau fără ca o parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Încălcarea prezentelor Condiţii conduce la încetarea imediată a tuturor relaţiilor dintre părţile contractante şi la ştergerea contului tau, dându-ne noua dreptul să procedam la toate mijloacele legale avute la dispoziţie pentru recuperarea eventualului prejudiciului creat.

3. DESCRIEREA & UTILIZAREA SERVICIILOR, PRETUL, MODALITATEA DE PLATA & FACTURAREA.

 

Wyzr.com iti pune la dispozitie o infrastructură digitală prin intermediul căreia tu, în calitate de Beneficiar de servicii, poti accesa atat serviciile oferite de terti Prestatori, cat si pe cele oferite de noi, asa cum sunt ele descrise mai jos.

Platforma nu comercializeaza niciun produs sau serviciu medical, serviciile medicale prezentate pe Platformă fiind oferite de Prestatori specializati. Prin functionalitatile sale, accesand si utilizand Wyzr.com vei beneficia de suita de servicii digitale prin care facilitam accessul, comunicarea, interactiunea ta cu profesionisti din sfera medicala, pana la livrarea cu succes a serviciilor medicale pentru care ai optat. Noi vom lua toate măsurile necesare pentru a-ti facilita alegerea unui Prestator de servicii medicale în funcţie de locaţie, servicii medicale, tarife etc., iar din momentul validarii programarii la Prestatorul ales de tine ne vom ocupa din timp să iti amintim de programarea făcută prin trimiterea automată de e-mailuri sau sms înainte de programare.

Cu referire la serviciile medicale listate pe Platforma, te rugam sa retii ca din momentul în care creezi un cont de utilizator sau ai completat un formular de interes si contact, conditie de altfel obligatorie pentru utilizarea Wyzr.com, noi acţionăm ca un promotor între tine şi Prestatorul de servicii medicale ales, transmiţând datele necesare, scopul fiind acela de a-ti fi livrate serviciile medicale pentru care ti-ai dat in prealabil acceptul.

Preţurile serviciilor listate pe Wyzr.com (incluzănd TVA acolo unde este cazul),vor fi afişate pe Platformă pentru fiecare serviciu în parte si sunt exprimate în lei.

Prin acceptarea prezentelor Conditii, iti exprimi acordul sa primesti factura aferenta serviciilor exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în contul tau sau prin poştă electronică, la adresa de e-mail menţionată de tine în contul tău sau in formularul de contact.

Iti revine obligaţia de a-ti actualiza datele ori de câte ori este cazul, şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărui serviciu prestat si vizibil în cont.

Prin această modalitate de comunicare, accesând contul tău, vei deţine o evidenţă a tuturor informatiilor relevante pentru tine(de ex:facturi), putându-le arhiva în orice moment şi în orice modalitate pe care o doreşti.

 

Servicii furnizate de Wzyr.com: 

 1. Promotor al serviciilor oferite de Prestatorul de servicii medicale: iti facilitam alegerea unui Prestator de servicii medicale în funcţie de locaţie, servicii medicale oferite, tarife, etc; astfel, te informam ca noi vom furniza informaţii despre Prestatorul de servicii medicale, tinand cont de specialităti şi competenţe medicale potrivite tie, intervalul de disponibilitate, zona geografică, tarife etc.Te rugam sa ai in vedere ca nu iti va fi alocat un Prestator de servicii medicale anume; în schimb îti va fi furnizata o listă de Prestatori de servicii medicale, din care tu vei putea alege Prestatorul potrivit, initiadu-se astfel relatia dintre tine si Prestatorul de servicii medicale pe Wyzr.com.
 2. Programarea digitala: este un modul de programare in cadrul spatiului nostru virtual, care permite managementul vizitelor medicale si include trimiterea unor notificări automate (prin e-mail sau sms).
 3. Infrastructura digitala necesara evaluarii medicale la distanta: ai posibilitatea ca anterior efecutării unei programări la un Prestator de servicii medicale, să soliciti pe Platforma o evaluare la distanta adica o evaluare estimativa a serviciilor medicale care iti sunt necesare; evaluarea la distanta va fi efectuata de catre Prestatori autorizati de servicii medicale desemnati de Platforma, în baza unor investigatii imagistice dentare. Vei achita contravaloarea evaluarii medicale la distanta direct prin intermediul Platformei, on-line, cu cardul sau in cazul in care ai optat pentru abonament Wyzr, contravaloarea evaluarii la distanta poate fi inclusa in abonament sau poate avea un discount preferential. Contravaloarea investigatiei imagistice necesare livrarii serviciului de evaluare la distanta, va fi inclusa in abonament sau achitata de tine(dupa caz). Pretul acestui serviciu este disponibil pe Wyzr.com. Rezultatul investigatiei /investigatiilor imagistice si cel al evaluarii la distanta efectuate vor fi facute disponibile in contul tau de pe Wyzr.com cat si pe e-mail. Precizăm faptul că Prestatorul colaborator al Platformei, adica persoana care va presta serviciul de evaluare la distanta şi Prestatorul de servicii medicale pentru care tu ai optat pot avea opinii diferite cu referire la aceeaşi problemă medicala. Esti de acord şi recunoşti că există posibilitatea să primesti o informaţie diferită sau contradictorie de la acestia. Astfel esti de acord şi recunoşti că aceasta nu înseamnă că serviciile noastre si ale Prestatorilor de servicii de evaluare la distanta colaboratori sunt deficitare sau incomplete.

Totodata, esti de acord că serviciile digitale oferite de Wyzr.com nu vor fi calificate drept diagnostic, sfat medical, tratament sau îngrijire medicală, şi nici nu vor reprezenta o relaţie doctor-pacient.

 1. Acces la finantarea planurilor de tratament: Wyzr.com: oferim infrastructura digitala prin care ai posibilitatea accesarii unei solutii de creditare furnizate de partenerii nostri de servicii financiare. Pentru asigurarea unui proces cat mai fluid, este posibil ca Wyzr.com sa completeze anumite date puse la dispozitie de catre tine in aplicatia furnizorilor de servicii financiare, urmand ca tu sa verifici si sa validezi toate informatiile la momentul transmiterii acestor catre partenerii nostri de servicii financiare.
 2. Plăţi fără numerar: Platforma oferă acces la modalitati avantajoase de plată a serviciilor medicale prin mijloace de plată fără numerar. Modalitatile de plata acceptate de noi sunt descrise in sectiunea Utilizarea Platformei.
 

Servicii furnizate de terti Prestatori de servicii:

 1. Servicii medicale

Prestatorii de servicii medicale vor prezenta pe Wyzr.com profilul lor, serviciile oferite, preturile aferente acestora, astfel tu putand opta pentru cel potrivit tie. Fiecare Prestator de servicii medicale va avea un profil de utilizator unde vei regasi toate informatiile necesare pentru a-ti alege Prestatorul de servicii medicale. Te rugam sa ai in vedere ca incepand cu efectuarea primei vizite medicale la Prestatorul ales de tine, exista posibilitatea generarii unui plan de tratament de catre acesta. Planul de tratament astfel generat va fi disponibil in contul tau de pe Wyzr.com, sau iti va fi trimis direct si securizat pe email urmand, tu sa iti dai acceptul pentru efectuarea acestuia.

 1. Servicii de finantare

Platforma oferă infrastructura digitala prin care tu ai posibilitatea accesarii unei solutii de creditare sau plata in rate direct de la partenerii nostri furnizori de servicii financiare prezentati pe Wyzr.com. Este important sa retii ca Platforma nu vinde in nume propriu servicii financiare, Wyzr.com doar facilitateaza accesul tau catre sursele de finantare si promoveaza astfel de servicii.

4. UTILIZAREA PLATFORMEI, PRETUL, MODALITATEA DE PLATA

Platforma poate fi utilizata de către tine prin creearea si validarea unui cont de utilizator, asa cum este prezentat, sau prin completarea oricaruia dintre formularele de interes si contact de pe portalul www.wyzr.com. Functie de accesul la anumite servicii  si modalitatea de plata aleasa,  tu in calitate de Beneficiar de servicii, ai optiunea alegerii tipul de utilizator potrivit nevoilor tale. Astfel, poti fi utilizator pe baza de formular de interes si contact, utilizator de cont basic, abonat Wyzr sau platitor prin credit. In cazul in care doresti sa devii Beneficiar de servicii abonat Wyzr sau platitor prin credit te Informam ca va trebui sa consulti si sa-ti dai acceptul pentru Conditiile speciale pentru Beneficiar de servicii abonat Wyzr sau Conditii Speciale pentru Beneficiar platitor prin credit.

Beneficiar de servicii utilizator de cont basic/beneficiar pe baza de formular completat:  vei avea acces la toate serviciile digitale, fara sa achiti o taxa de inscriere si/sau utilizare a Wyzr.com,. Totusi ne rezervam dreptul de a percepe o astfel de taxa, si de a modifica sau introduce pe viitor servicii contracost, dar in acest caz, vei fi notificat. Pretul practicat de catre Prestatorul de servicii de evaluare la distanta este afisat pe site, iar modalitatea de plata a acestui serviciu presupune plata prin intermediul Platforma la momentul la care soliciti serviciul, plata fiind procesata, online cu cardul in Platforma, printr-un procesator tert de plati.

Cu referire la serviciile medicale de care beneficiezi ca urmare a utilizarii Platformei, te rugam sa ai in vedere ca pretul acestor servicii va fi cel practicat de Prestatorul de servicii medicale si afisat pe Wyzr.com. Plata serviciilor medicale se va putea efectua fie prin interemdiul Platformei fie la locatia Prestatorului de servicii medicale, functie de cum este disponibila modalitatea de plata pe Platforma si/sau la locatia Prestatorului.

Programul de fidelitate Wyzr.com se aplica celor care detin calitatea Beneficiarilor de servicii abonat Wyzr sau Beneficiari platitori prin credit si presupune ca la achizitia unui serviciu medical un anume procent din valoarea achizitiei sa se inregistreze in contul tau sub forma de puncte de loialitate pe care le poti folosi ulterior pentru a achita servicii medicale viitoare promovate prin cadrul Platformei. Trebuie sa retii ca punctele de loialitate (procentul din valoarea serviciului medical) si conditiile de acordare pot diferi functie de calitatea ta de  beneficiar abonat Wyzr sau platitor prin credit si functie de baza de aplicare a procentului, dupa cum urmeaza:

In cazul in care detii calitatea de abonat Wyzr, dar nu si pe cea de platitor din credit, trebuie sa stii ca pentru serviciile medicale in valoare de pana in 500 lei, vei primi in contul tau de utilizator al Platformei puncte de fidelitate de pana la 2% din costul serviciului medical achizitionat;pentru serviciile medicale de o valoare peste 500 lei vei primi in contul tau de utilizator In Platforma, puncte de fidelitate de pana la 5% din costul serviciului medical achizitionat

- in cazul in care detii calitatea de Beneficiar platitor prin credit, vei primi in contul tau de utilizator puncte de fidelitate de pana la 3% exclusiv din suma planului de tratament.

 

Ce trebuie sa stii despre Programul de fidelitate Wyzr.com?

 • valoare a 0.1 puncte de fidelitate va fi egala cu 0.1 lei;
 • vei regasi numarul de puncte disponibile in contul tau de utilizator;
 • punctele de fidelitatea nu sunt transmisible catre alte persoane utilizatori sau nu ai Platformei si nu se pot transforma in bani;
 • punctele de fidelitate acumulate in contul tau de utilizator vor putea fi utilizate pentru a achita integral serviciile medicale promovate pe Platforma si doar pentru acoperirea integrala a costul serviciului medical ce se doreste a fi achitat utilizand aceste puncte de fidelitate;
 • punctele de fidelitate acumulate si utilizate nu vor genera alte puncte de fidelitate;
 • atunci cand utilizezi puncte de fidelitate nu vei mai beneficia de disconturi, in cazul in care acestea ti s-ar aplica folosind alta metoda de plata;
 • nu vei putea utiliza punctele de fidelitatea in combinatie cu alte metode de plata;
 • valabilitatea punctelor va fi egala cu durata abonamentului;
 • in cazul in care decizi sa te retragi din relatia cu noi, trebuie sa stii ca vei pierde aceste puncte si acestea nu se transforma in bani. In cazul in care detii calitatea de Beneficiar platitor prin credit, utilizarea punctelor de fidelitate va fi intotdeauna posibila dupa consumarea planului de mentenanta. 
 
5CREAREA UNUI CONT DE UTILIZATOR. DATE PERSONALE NECESARE

Accesul la servicii este permis numai Beneficiarilor de servicii care deţin un cont activ pe Platformă sau au completat unul din formularele specific de interes si contact. Astfel, pentru a beneficia de serviciile oferite de Platforma precum programarea la un Prestator de Servicii medicale, verificarea statusului programării, accesul la dosarul digital (planul de tratament, facturi, evidenta vizite medicale, etc), obtinerea unei estimari a serviciilor medicale necesare, sau a oricarui serviciu asa cum sunt descrise mai sus, va trebui să te înregistrezi ca utilizator prin crearea unui cont pe Wyzr.com. Plata serviciilor promovate  pe Platforma se va face in conformitate cu cele mentionate la capitolul dedicat.

Crearea si activarea contului tau de utilizator ca si Beneficiar de servicii include furnizarea de date şi documente de identificare. Prin creearea unui cont garantezi faptul că toate datele oferite sunt reale, iti aparţin şi vei asigura actualizarea acestora ori de câte ori va apărea o modificare.

Este necesar să păstrezi în siguranţă toate detaliile de autentificare, întrucât noi nu putem fi ţinuti responsabili pentru utilizarea lor neautorizată de către alte persoane care detin detaliile tale de autentificare.  Nu vom avea nicio obligaţie să facem verificări suplimentare cu privire la identitatea persoanei care utilizează contul de Beneficiar de servicii, câtă vreme sunt furnizate detaliile de autentificare corecte, asociate contului. Astfel toate riscurile asociate utilizării neautorizate ale detaliilor de autentificare vor fi suportate de tine. Cu toate acestea, noi  vom face orice demers rezonabil pentru a diminua pierderile tale, în măsura în care acest lucru este posibil.  Informaţiile care vor fi transmise Prestatorului de servicii medicale vor fi bazate pe informaţiile obţinute de la tine.

Datele personale necesare crearii contului sunt:nume, prenume,sex, e-mail, tara de rezidenta, data nasterii;

Pentru activarea contului(adica crearea profilului tau) va trebui sa ne furnizezi cateva date personale si medicale. Nu este obligatoriu sa completezi aceste date de la prima logare, insa pentru a putea utiliza Wyzr.com, va trebui sa ai profilul complet si valid. Aceste date includ:adresa exacta, numarul de telefon, cateva date medicale impreuna cu un chestionar de autoevaluare.

Datele medicale necesare utilizarii Wyzr.com vor fi furnizate de tine in baza consimtamantului expres si acestea vor include: alergii, boli/ medicații, auto-evaluare sănătate orală.

6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI DE SERVICII

Drepturile tale in calitate de Beneficiar de Servicii sunt reglementate de Legea nr 46/2003 şi Normele de aplicare ale Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 386/2004.

Trebuie sa stii ca ai dreptul:

 • să beneficiezi de toate serviciile confirmate si acceptate de tine pe com
 • la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate pe care Prestatorul de Servicii medicalele le ofera în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.
 • de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.
 • de a fi informat cu privire la serviciile disponibile precum şi la modul de a le utiliza.
 • de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al Prestatorilor de servicii medicale.
 • să fii informat asupra stării de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic;
 • să refuzi sau să opresti un serviciu medical asumându-şi răspunderea pentru decizia ta;

Pe toata durata relatiei cu noi, vei avea urmatoarele obligatii:

 • de a pune la dispoziţia com toate informaţiile solicitate pentru utilizarea corecta a serviciilor
 • de a-ti exprima acceptul cu privire la planul de tratament de efectuat şi încărcat de către Prestatorul de servicii medicale pe Platformă.
 • să achiti contravaloarea serviciilor doar prin metodele de plata descrise in sectiunea dedicata din prezentele Conditii
 • să respecti şi sa urmezi intreg planul de tratament pentru care ti-ai dat acceptul, să te prezinti la vizitele medicale la ora stabilită conform programării efectuate prin intermediul Platformei.
 • sa prezinti ,cu fiecare interactiune atat in spatiul online cat si in locatiile Prestatorului, un comportament decent, cooperant si respectuos in linie cu regulile de buna-cuvinta.
 • in cazul in care detii calitatea de utilizator platitor din credit, beneficiezi de un plan de tratament in derulare si doresti sa intrerupi relatia cu com, trebuie sa stii ca Prestatorul de servicii medicale cat si operatorul Platformei vor avea dreptul sa iti perceapa o taxa de 10% fiecare aplicata la contravaloarea serviciilor medicale la care ai renuntat din planul de tratament in derulare.
7. POLITICA PLATFORMEI

Pentru motive întemeiate, ne rezervăm dreptul de a restricţiona accesul tau pe Platformă în cazul în care considerăm că, urmare a activităţii sau conduitei, acţiunile tale aduc prejudicii sau ne pot aduce prejudicii.

Este obligatoriu să furnizezi în mod corect datele tale de identificare şi de contact şi să te asiguri că ai disponibilitati banesti suficiente pentru efectuarea plăţilor aferente serviciilor medicale la care te-ai angajat. Noi nu vom avea nicio obligaţie să facem verificări suplimentare cu privire la identitatea persoanei care utilizează contul de Beneficiar de servicii.

Perioada de timp desemnată pentru vizita medicala este rezervată special pentru tine. Dacă intervine ceva în programul tau şi nu poti ajunge la programare, te rugăm sa ne anunţi cu cel puţin 48 ore înainte. Acest lucru ne permite să oferim acea perioadă de timp unui alt Beneficiar de servicii.

Dacă ai confirmat prin intermediul Platformei programarea cu 48 de ore înainte, şi totuşi nu ai ajuns la programare, iar aceasta situatie se repeta de 3 ori consecutiv trebuie sa stii ca pentru a efectua a 4 a programare, la aprecierea Prestatorului de servicii medicale, vei avea de plătit suma de 50 de lei.

Totodata Prestatorul de servicii medicale poate decide să nu mai beneficiezi de nicio programare la nici un serviciu medical prestat de acesta, astfel asumandu-ti riscul nefinalizarii corespunzatoare a planului de tratament iar noi ne rezervam dreptul de a-ti restricţiona accesul pe Platformă.

Dacă vei intarzia la vizita programată, noi, impreuna cu Prestatorul , în cazul în care şi Prestatorul de servicii medicale consimte la aceasta, ne rezervăm dreptul de a anula programarea ta.

Noi nu vom avea nicio răspundere pentru consecințele produse de intarzierea ta la consult/tratament sau în legătură cu orice anulare a vizitei la Prestatorul de servicii medicale.

Utilizarea Wyzr.com nu constituie o garantie a calităţii serviciilor medicale oferite de Prestatorii de servicii medicale listati pe Platformă, însă te incurajam sa evaluezi serviciile de care beneficiezi prin intermediul Wyzr.com.

Acest lucru va fi posibil doar după prestarea serviciilor medicale, cand vei putea evalua performanţa profesională a Prestatorului de servicii medicale folosind un numar de stele de la unu la cinci care va genera un scor de satisfactie; In functie de rezultatul acestui scor, vei putea acorda Compliment cards/Badges sau vei raspunde la cateva intrebari suplimentare, scopul general al acestei evaluarii fiind acela de a imbunatatii caliatea serviciilor oferite pe Wyzr.com.

Nu acceptăm comentarii care conţin injurii, expresii jignitoare, ofense, cuvinte indecente şi acceptăm în schimb feedback-ul constructiv şi părerile tale reale referitoare la serviciile achiziţionate prin platformă.

Pentru orice sesizare, plângere, reclamaţie, va trebui să indici in scris în mod expres toate detaliile pe care îti intemeiezi sesizarea, plângerea, reclamaţia la adresa de mail contact@wyzr.com.

8. POLITICA DE REFUND

Servicii oferite de terti-Prestatori de servicii medicale:

In calitate de utilizator, te rugam sa ai in vedere ca prin politicile si mecansimele noastre,  Wyzr.com nu impune un proces de cerere de restituire a contravalorii serviciilor medicale, nu  ingradeste sau restrictioneaza in vreun fel dreptul tau de a solicita recuperarea sumelor platite Prestatorului de servicii medicale; prin obiectul sau de activitate, Wyzr BV nu este prestatorul serviciilor de natura medicala, asadar nu isi poate asuma raspunderea prestarii serviciilor medicale. Totusi, asa cum este prevazut in sectiunea dedicata(Disputa), ne rezervam dreptul de a ne  implica in solutionarea cat mai rapida si facila a acestora. In acest sens, ne poti transmite oricand o solicitare de suport sub forma de e-mail la adresa de contact contact@wyzr.com. Pentru o intelegere cat mai buna a problemei tale, te rugam  sa incluzi o scurta descrierea a situatiei, urmand ca echipa noastra dedicata sa te contacteze in cel mai scurt timp.

În cazul exista la baza nemultumirii tale exista suspiciunea unor servicii medicale prestate necorespunzător, te informam ca aceasta situatie trebuie justificata şi probata din punct de vedere medical avand in vedere specificul serviciului medical.

In cazul in care detii calitatea de utilizator platitor din credit, si doresti sa intrerupi planul de tratament,trebuie sa stii ca Prestatorul de servicii medicale cat si operatorul Platformei vor avea dreptul sa iti perceapa o taxa de 10% fiecare aplicata la contravaloarea serviciilor medicale la care ai renuntat din pachetul de tratament in derulare

In cazul in care ai efectuat plata serviciilor medicale in afara modalitatilor agreate de noi sau serviciile medicale pe care le reclami nu sunt reflectate corespunzator in Platforma, te rugam sa ai in vedere ca nu te vom putea sustine in solutionarea disputei.

Servicii oferite de Wyzr.com:

Cu referire la serviciile oferite de noi poti solicita restituirea acestora doar daca acestea nu au fost livrate sau au fost livrate necorespunzator (de ex: intarzieri In livrarea serviciului de infrastructura dedicata evaluarii la distanta, Platforma Wyzr.com  ramane nefunctionala pt o perioada mai mare de timp) insa orice solicitarea de restituire va trebui facuta in scris la adresa contact@wyzr.com si in maxim 15 zile calendaristice de la producerii evenimentului.

9. POLITICA DE ANULARE/DREPTUL DE RETRAGERE

In cazul in care doresti sa nu mai beneficiezi de serviciile listate pe Wyzr.com, te anuntam ca o poti face oricand fara ca noi sa percepem o taxa de penalizare. Totusi, iti reamintim ca Prestatorul de servicii medicale cat si operatorul Platformei vor avea dreptul sa iti perceapa o penalizarea de 10% fiecare in conformitate cu cele mentionale in sub-sectiunea dedicata Obligatiilor tale, din prezentele Conditii. Retragerea din relatia cu noi nu presupune in mod automat si cert restituirea sumelor platite, asadar te rugam sa parcurgi cu atentie conditiile mentionate la sectiunea dedicata Politicii de refund. Cu privire la retragerea din planul de abonament Wyzr, cu exceptia celui asociat in mod automat platii prin credit, te rugam sa ai in vedere ca poti intrerupe oricand dar obligatia de plata aferenta perioadei de abonament la care te-ai angajat ramane in vigoare

 

10. DISPUTA

În cazul în care apare o dispută, ne rezervăm dreptul de a interveni şi de a participa la medierea conflictului cu privire la furnizarea serviciilor in spatiul virtual, în cauză achiziţionate prin intermediul Wyzr.com şi doar în limitele competenţei, fara insa a oferi vreo garantie a solutionarii cu succes a disputeiÎn cazul unei dispute vei avea optiunea să ne informezi cu privire la toate informaţiile necesare şi să colaborezi cu noi în vederea soluţionării conflictului.În situaţia în care Prestatorul de servicii medicale refuză restituirea sumelor de bani către tine, te vei va putea adresa Platformei, fiind considerat un caz de dispută urmând a fi analizat separat de către părţile implicate prin mediere. În cazul în care disputa nu se soluţionează pe calea medierii, Platforma va indruma Părţile să soluţioneze conflictul conform prevederilor legale.Pentru solutionarea disputei poti de asemenea accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO?ref=footer_4_5

Wyzr B.V nu poate fi trasa la răspundere pentru disputele ce apar între Beneficiarul de servicii şi Prestatorul de servicii medicale având ca obiect prestarea serviciilor medicale. Platforma nu va avea nicio răspundere cu privire la cererile de restituire a sumelor aferente serviciilor medicale, având în vedere că noi nu prestăm aceste servicii.

 

11. MEDIEREA

În vederea soluţionării, pe cale extrajudiciară a eventualelor litigii(litigii ce apar în legătură cu furnizarea serviciilor de promovareprin Wyzr.com, inclusiv a reclamaţiilor care nu au putut  fi rezolvate prin intermediul sistemului  intern de soluţionare a reclamaţiilor) ai optiunea de a apela la mediatori colaboratori.

 

12. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întregul conţinut al Wyzr.com, inclusiv dar fără a se limita la toate informaţiile, cuprinse pe Wyzr.com care pot fi vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic, conţinutul e-mailurilor trimise către tine prin mijloace electronice sau prin orice altă modalitate, toate informaţiile în legătură cu serviciile oferite spre vânzare şi/sau tarifele practicate de noi , orice informaţii referitoare la noi şi la activitatea desfăşurată de noi , imagini statice sau dinamice, texte, grafice, simboluri, logo-uri, elemente de grafica web, scripturi, conţinut multimedia, programe şi alte date, sunt proprietatea noastra şi/sau a colaboratorilor/partenerilor contractuali nostri (acolo unde este specificat în mod expres), fiindu-ne rezervate toate drepturile obţinute direct sau indirect în acest sens, prin licenţe de utilizare şi/sau publicare, conform prevederilor legale aplicabile prevăzute de Legea nr. 8/1996 (Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe şi de legile referitoate la proprietatea intelectuală şi industrială aplicabile.

Folosirea fără acordul nostru scris a oricăruia dintre elementele enumerate anterior se sancţionează conform legilor aplicabile în vigoare.

Conţinutul se referă şi la următoarele:

 • toate informaţiile prezentate pe com care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate de către utilizatori, precum şi orice imagine, grafica, dinamica sau statica, descriere, caractere, poziţionare a acestora, interfaţă etc;
 • date referitoare la noi şi Prestatorul de servicii medicale sau alte date privilegiate ale acestora;
 • orice informaţie adusă la cunoştinţa ta de către un prepus al nostru prin orice mijloace de comunicare;
 • informaţii referitoare la produsele, serviciile şi/sau tarifele practicate de noi sau de partenerii nostri;
 • conţinutul oricărui mesaj trimis tie de către noi , generat automat sau particularizat, prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau servicii derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului Platformei, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop.

În situaţia în care se încalcă vreuna dintre clauzele prevăzute în prezentul capitol, tu sau persoana care se face responsabilă de încălcare, va suporta plata unor daune interese, în conformitate cu prevederile legale.

13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Te rugăm să parcurgi Politica de Confidenţialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

14. FORTA MAJORA

Niciuna dintre parti nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial intervine ca urmare a producerii unui eveniment de forţă majoră.

Această exonerare include, dar fără a se limita la: incendii, explozii, inundaţii, epidemii grave, acţiuni guvernamentale lipsa conexiunii la internet, lipsa conexiunilor de telefonie, viruşi informatici, erori de operare precum şi alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.

Dacă în termen de 15 zile de la data producerii unui caz de forţă majoră, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte are dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a contractului fără ca vreuna dintre părţi sa aiba dreptul la daune-interese.

15. POLITICA COOKIE-URILOR

Aceste informatii au scopul de a aduce la cunsotinta utilizatorului mai mai multe detalii despre plasarea, utilizarea, administrarea cookie-urilor utilizate de Platforma si sunt prezentate In documentul "Cookie policy web"publicat pe Wyzr.com

 

16. DISPOZIȚII FINALE

Prezentele Conditii sunt supuse legii române. Eventualele litigii si dispute cauzate de serviciile promovate si oferite pe Platforma  și care nu sunt deja tratate de niciun articol din prezentul document, se vor soluționa pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor de către Beneficiarul de servicii medicale. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente din tara in care isi are sediul WYZR B.V..Ne rezervăm dreptul de a modifica Condiţiile, precum şi Politica de Confidenţialitate. În acest sens, vom notifica utilizatorii Platformei intr-un termen rezonabil înainte de implementarea unor modificări ale termenilor şi condiţiilor. Astfel, esti rugat să iei la cunoştinţă de aceste modificări periodic prin accesarea Wyzr.com , anterior achiziţionării unui serviciu promovat sau oferit prin intermediul Platformei. În condiţiile în care nu mai esti de acord cu conţinutul Platformei, ai dreptul de a nu mai folosi sau accesa serviciile promovate sau oferite prin intermediul Platformei. Fiind de acord cu această formă a Termenelor şi Condiţiilor de utilizare a Platformei, in calitate ta de Beneficiar de servicii, îti asumi în totalitate consecințele ce decurg din folosirea în aceste condiții a Wyzr.com .

DATE DE CONTACT:

Adresa de e-mail: contact@wyzr.com

Website: www.wyzr.com

 

Politica de confidentialitate-notificare de prelucrare a datelor cu caracter personal

1.  Cine suntem

WYZR BV este o firmă olandeză ce gestionează portalul wyzr.com

 

2.    Date personale pe care le prelucrăm

WYZR BV este un operator de date cu caracter personal. Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs:

 • Nume, prenume
 • Sex
 • Data nașterii
 • Email
 • Tel
 • Adresă domiciliu
 • Alergii
 • Boli/ medicații
 • Medicamente luate
 • Auto-evaluare sănătate orală
 • Feedback pentru medici
 • Dosar medical
 • Remote diagnostic
 • Radiografie
 • User ID
 • Activitate Online
  3.    De ce avem nevoie de ele

Avem nevoie de datele dvs personale pentru următoarele prelucrări:

În temeiul legal al demersurilor inițiate de către persoana vizată pentru încheierea unui contract:

 • Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a vă putea personaliza adresarea.
 • E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a vă răspunde la solicitare
 • Telefon – vom folosi telefonul pentru a vă contacta dacă nu răspundeți pe email

Cu consimțământul dumneavoastră expres, vom prelucra următoarele date cu caracter personal:

Profil medical

 • Sex – această informație este utilizată de către consultanții medicali ai WYZR sau de către cabinetele medicale pentru planul de tratament.
 • Data nașterii – această informație este utilizată de către consultanții medicali ai WYZR sau de către cabinetele medicale pentru planul de tratament.
 • Alergii – această informație este utilizată de către consultanții medicali ai WYZR sau de către cabinetele medicale pentru planul de tratament.
 • Boli/ medicații – această informație este utilizată de către consultanții medicali ai WYZR sau de către cabinetele medicale pentru planul de tratament.
 • Medicamente luate – această informație este utilizată de către consultanții medicali ai WYZR sau de către cabinetele medicale pentru planul de tratament.
 • Auto-evaluare sănătate orală – această informație este utilizată de către consultanții medicali ai WYZR sau de către cabinetele medicale pentru planul de tratament.
 • Dosar medical – aici se vor regăsi toate informațiile dumneavoastră medicale, inclusiv planuri de tratament
 • Evaluare la distanta– această informație va fi încărcată de către consultanții medicali ai WYZR
 • Radiografie– această informație este utilizată de către consultanții medicali ai WYZR sau de către cabinetele medicale pentru planul de tratament.
 • Plan de tratament – această informație va fi încărcată de către consultanții medicali ai WYZR sau de către cabinetele partenere și va fi utilizată de către consultanții medicali ai WYZR sau de către cabinetele medicale pentru tratamente.

În temeiul interesului legitim al WYZR de a monitoriza satisfacția clienților:

 • Feedback pentru medici – feedback-ul dumneavoastră va fi folosit de către echipa WYZR pentru a îmbunătăți calitatea actului medical.

Cu consimțământul dumneavoastră, am dori să prelucrăm și următoarele date cu caracter personal

Newsletter

 • Nume, prenume – folosim aceste date pentru a vă personaliza adresarea.
 • E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a vă transmite newsletter-ul.

Comportament online

 • Istoria navigării – partajăm aceste informații cu partenerii noștri descriși în politica de cookies pentrua vă putea livra oferte personalizate.
  4.    Ce facem cu ele

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în cadrul companiei WYZR BV situată în Olanda. Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastră are loc în Europa la Amazon Web Services si Hubspot care acționează în calitate de persoană împuternicită pentru WYZR BV.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate și de către consultanții medicali WYZR ce acționează în calitate de operatori pentru consultările de evaluare la distanta.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate și de către cabinetele medicale partenere WYZR cu care alegeți să lucrați și ce acționează în calitate de operatori asociați. Pe Platforma puteti gasi o informare privind prelucrarea de date făcută în comun de către WYZR..

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate și de către partenerul nostru Stripe care procesează plățile. Cu acest partener nu partajăm decât ID-ul tranzacției, nu avem vizibilitate în datele de plată pe care le introduceți.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate și de către Hubspot care acționează în calitate de persoană împuternicită pentru WYZR BV, oferind serviciul de gestionare newsletter. Conformitatea transferului internațional de date cu caracter personal este asigurată de acordul Standard Contractual Clauses semnat între Hubspot și WYZR BV.

Datele dvs personale pentru istoria navigării sunt transmise partenerilor noștri descriși în politica de cookies. Vă rugăm consultați descrierea acestor parteneri în această pagină.

  5.    Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal din cadrul contului vor fi ținute timp de trei ani de la ultima activitate în cont, după care vor fi distruse.Datele cu caracter personal care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 7 ani conform dispozițiilor codului fiscal olandez și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 7 ani aceste date vor fi distruse. Datele dumneavoastră cu caracter personal din cadrul newsletter-ului vor fi ținute pe durata de viață a newsletter-ului sau până când veți alege să vă retrageți consimțământul. Datele dumneavoastră privind activitatea online vor fi ținute pe perioada de viață a cookie-urilor sau până când decideți să ștergeți cookie-urile.

  6.    Care sunt drepturile dvs?

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne contactați la contact@wyzr.com.

Pentru newsletter aveți dreptul oricând să vă revocați consimțământul dat. Pentru acest lucru vă rugăm să ne contactați la contact@wyzr.com sau să dați dezabonare direct din newsletter.

Dacă doriți să inaintati  o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail contact@wyzr.com. Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a rezolva problema ridicată.

De asemenea puteți contacta Autoriteit Persoonsgegevens la https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/   și puteți depune o plângere la ei.